contact

Alternative tourism - ALTTOUR

Facebook

Projekti

Objektivi i përgjithshëm i projektit është rritja dhe qëndrueshmëria e turizmit termal duke promovuar burimet natyrore termale në zonën ndërkufitare Greqi-Shqipëri, kryesisht përmes zhvillimit të një plani strategjik marketingu, krahasimit, teknikave të markës dhe investimit në zhvillimin e aftësive përmes trajnimit dhe bashkëpunimit të të gjithë aktorëve në turizëm.

Zonat Aplikimit